ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG SỬ DỤNG

Phiên bản ngày 1 tháng 8 năm 2018

Chào mừng bạn đến với các trang web và ứng dụng của Discovery Sports Events.

Dịch vụ này được vận hành bởi Discovery Sports Events (nói gọn”DSE”, “chúng ta”,”chúng tôi”)..

Discovery Sports Events là một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Anh và xứ Wales theo số đăng ký công ty 4361881 và số VAT GB 792 1320 40.

Văn phòng đã đăng ký: 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB.

Email: legaldpt@eurosport.com

Chúng tôi lưu trữ các Dịch vụ có thể truy cập từ URL dựa trên các địa chỉ được liệt kê trong Phụ lục 1.

  1. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG SỬ DỤNG

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này (GTCU) chi phối quyền truy cập của bạn và sử dụng các dịch vụ truyền thông công cộng trực tuyến do DSE xuất bản, tức là các trang web và ứng dụng DSE miễn phí dành riêng cho thông tin thể thao có chứa biên tập, âm thanh, video, đa phương tiện và / hoặc nội dung tương tác và các cuộc thi, nếu có thể áp dụng (Dịch vụ trực tuyến), bất kể thiết bị đầu cuối của người nhận và phương tiện, định dạng và phương tiện kỹ thuật được DSE cung cấp cho bạn dưới mọi hình thức.

Các dịch vụ có sẵn kể từ ngày sửa đổi của GTCU này được liệt kê trong Phụ lục 1 theo đây. Danh sách này chỉ mang tính biểu thị và có thể thay đổi. Bạn hiểu rằng các dịch vụ có thể được thêm, tạm dừng hoặc ngừng hoạt động bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ là có điều kiện dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các GTCU này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đã đồng ý vô điều kiện bị ràng buộc bởi các GTCU này.

Chúng tôi có thể sửa đổi các GTCU này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, để điều chỉnh chúng theo những thay đổi vốn có trong phương tiện truyền thông mới. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của các GTCU này bằng cách nhấp vào liên kết chuyên dụng trên Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với GTCU sửa đổi, bạn có quyền không truy cập và sử dụng Dịch vụ. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi các GTCU này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi GTCU sửa đổi.

Các điều khoản và điều kiện cụ thể có thể áp dụng cho một số Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn các Dịch vụ trả tiền sử dụng hoặc các cuộc thi nếu có. Trong trường hợp đó, các điều khoản và điều kiện cụ thể là bổ sung và không loại trừ việc áp dụng các GTCU này.

Người chưa thành niên: Vì Dịch vụ được dành cho công chúng rộng rãi, cha mẹ và người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên nên theo dõi và giám sát con cái họ sử dụng Dịch vụ. Người chưa thành niên không được phép sử dụng Dịch vụ mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Cụ thể, họ phải có được sự đồng ý như vậy trước khi mở tài khoản người dùng. Sự đồng ý với việc thu thập dữ liệu cá nhân của người chưa thành niên phải được đưa ra hoặc ủy quyền bởi người giữ trách nhiệm của cha mẹ

  1. ĐĂNG KÝ CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU DỊCH VỤ NHẤT ĐỊNH

Để truy cập sử dụng một số Dịch vụ nhất định, bạn phải đăng ký cho họ bằng cách điền thông tin theo yêu cầu của DSE trên mẫu đăng ký (chẳng hạn như trong trung tâm truyền thông của các trang web DSE hoặc trong khi đăng ký giải vô địch).

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho DSE khi đăng ký và tại mọi thời điểm khác sẽ là sự thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ mà bạn sẽ không đăng ký hoặc cố gắng đăng nhập, dưới tên của người khác.

Khi bạn đã điền chính xác và gửi biểu mẫu đăng ký và đăng ký của bạn đã được xác nhận bởi DSE, bạn sẽ có thể truy cập Dịch vụ được đề cập bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Dịch vụ mà bạn sẽ không có quyền truy cập là những dịch vụ mà bản chất của chúng yêu cầu cung cấp thêm thông tin (ví dụ: Dịch vụ trả tiền để sử dụng hoặc các cuộc thi).

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ tên người dùng và mật khẩu của mình an toàn và không chia sẻ chúng với bất kỳ ai vì hồ sơ được tạo sẽ xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi người dùng, đối với ai mà DSE sẽ theo đuổi các biện pháp khắc phục trong trường hợp vi phạm các GTCU này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho DSE mà không chậm trễ trong trường hợp mất hoặc đánh cắp mật khẩu của bạn.

DSE bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, để hủy kích hoạt tài khoản hoặc quyền truy cập của bất kỳ ai vi phạm các GTCU này.

  1. NỘI DUNG DỊCH VỤ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Để cho phép chia sẻ thông tin và ý tưởng nội dung có giá trị theo cách tốt nhất có thể, chúng tôi phải bảo vệ quyền của những người chuẩn bị chia sẻ sáng tạo của họ với chúng tôi.

Nội dung chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi thuộc về DSE và (hoặc riêng) các đối tác cấp phép của nó và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ theo luật pháp hiện hành và các công ước quốc tế hiện hành.

Bạn không được phép sao chép, sao kê, bán, sửa đổi, chỉnh sửa lại, chuyển tiếp, phân phối hoặc sử dụng, theo bất kỳ cách nào, nội dung của Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở logo, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu, tên thương mại , hình ảnh, hình minh họa, video, bài viết và mã và phần mềm liên quan), toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được quy định trong các GTCU này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có thể xem và sử dụng Dịch vụ và in ra các bản sao duy nhất của các trang hoặc phần để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn.

Chúng tôi chấp nhận liên kết chuyển hướng đến Dịch vụ, nhưng bảo lưu quyền yêu cầu xóa chúng nếu cần.

Bạn không được đóng khung bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ hoặc kết hợp vào một trang web, ứng dụng, dịch vụ trực tuyến hoặc dịch vụ nghe nhìn khác bất kỳ nội dung nào có trong Dịch vụ, cho dù thuộc sở hữu của DSE hoặc các đối tác của nó.

Bạn có thể chia sẻ một cách riêng tư nội dung nhất định bằng cách sử dụng các tính năng chia sẻ có sẵn thông qua Dịch vụ.

Không được phép sử dụng khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Để tìm kiếm sự đồng ý như vậy, vui lòng xem mẫu hợp đồng có sẵn thông qua dịch vụ của mục les service.

  1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO HÀNH

Với quy mô quốc tế của mạng Internet, chúng tôi nhắc nhở bạn rằng bạn phải tuân thủ tất cả các quy tắc chính sách công và bắt buộc áp dụng tại quốc gia cư trú của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tất cả các tài liệu và thông tin có được thông qua Dịch vụ, sẽ tự chịu rủi ro. DSE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để cung cấp Dịch vụ chất lượng cao, thú vị và thân thiện với người dùng, chúng tôi không thể đảm bảo sự hài lòng của người dùng.

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp có sẵn như là trực tuyến mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào về khả năng tiếp cận, chức năng hoặc tính khả dụng của chúng.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin có sẵn trên hoặc có thể truy cập được từ Dịch vụ của chúng tôi là chính xác hoặc không có lỗi, cũng như Dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp chúng không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của phần mềm được tải xuống qua Dịch vụ và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố kỹ thuật nào ngăn chặn việc tải xuống phần mềm đó.

Nếu bạn tải xuống tài liệu qua Dịch vụ, bạn sẽ tự chịu rủi ro và DSE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào hoặc mất dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc thiết bị đầu cuối nhận khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ phần cứng, dữ liệu và phần mềm của bạn khỏi bị ảnh hưởng bởi bất kỳ vi-rút máy tính nào lưu hành qua mạng Internet.

Trách nhiệm của chúng tôi đối với việc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các GTCU này được giới hạn ở các thiệt hại đối với tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, cá nhân và thực tế, loại trừ các thiệt hại đối với tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất tài chính, kinh doanh gián đoạn, mất lợi nhuận hoặc thu nhập, mất kinh doanh hoặc mất dữ liệu.

Dịch vụ bên thứ ba

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch vụ chỉ chịu trách nhiệm về dịch vụ của họ và nội dung của chúng. Ví dụ:

– Sản phẩm được cung cấp và / hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp để đổi lấy thanh toán: Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và bất kỳ thương nhân bên thứ ba nào mà bạn chọn kinh doanh. Những thương nhân đó hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ họ cung cấp cho người dùng Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các luật và quy định về bán hàng từ xa; sự bảo vệ người tiêu dùng; quảng cáo sai lệch hoặc gây hiểu lầm; định giá; và sự phù hợp của sản phẩm. Bạn nên kiểm tra và tuân thủ các điều khoản và điều kiện bán hàng và / hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba có liên quan.

– Các cuộc thi: Bạn có thể truy cập các cuộc thi do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra và tuân thủ các quy tắc của từng cuộc thi. DSE sẽ không liên quan đến bất kỳ khiếu nại, khiếu nại, tố tụng hoặc tranh chấp nào liên quan đến các cuộc thi do các bên thứ ba điều hành.

-Nhà quảng cáo và liên kết bên ngoài:

Dịch vụ có thể được liên kết đến hoặc từ các trang web khác không được DSE quản lý hoặc xuất bản. DSE không kiểm soát bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các trang web khác đó và từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung của họ. Ví dụ: người dùng có thể mua hàng hóa và dịch vụ thông qua các trang web khác, một số có thể thông qua các nhà bán lẻ bên thứ ba có liên kết trên Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng cũng có thể tham gia tương ứng với hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi quảng cáo trên Dịch vụ. DSE hoàn toàn không ủng hộ các bên thứ ba này và bất kỳ giao dịch, hoạt động, thư tín nào với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, bao gồm việc giao và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc đại diện nào khác liên quan đến các vấn đề đó chỉ giữa người dùng tương ứng và bên thứ ba. DSE không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ phần nào của bất kỳ giao dịch, hoạt động, thư từ hoặc tham gia nào.

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không tuyên bố hay bảo đảm về chất lượng, hiệu suất hoặc sự phù hợp của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp liên kết.

  1. PHÁP LUẬT VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Những GTCU này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Vương quốc Anh. Bất kỳ sự bất đồng hoặc tranh chấp nào không thể giải quyết một cách thân thiện sẽ được chuyển đến các tòa án có thẩm quyền.

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ

Trang web thông tin thể thao miễn phí:

fiawtcr.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của nó
fiaerc.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của nó
fimewc.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của nó

Ứng dụng di động miễn phí:

fiawtcr.com, fiaerc.com and fimewc.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của họ, đến mức có thể truy cập trên iOS và Android