DISCOVERY SPORTS EVENTS

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Sửa đổi tháng 5 năm 2018

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập thông qua các trang web và ứng dụng di động được liệt kê tại Phụ lục 2 của Chính sách bảo mật này cho các thiết bị khác nhau và thông qua việc cung cấp dịch vụ giải trí, video và nội dung số trên nền tảng của chúng tôi và bên thứ ba ( “Dịch vụ DSE“), cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, người chúng tôi chia sẻ thông tin đó và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó.

Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ DSE của chúng tôi hoặc bằng cách đăng ký các dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu toàn bộ chính sách quyền riêng tư này.

Tổng quan


Thông tin chi tiết khác về cách chúng tôi làm như vậy được nêu trong từng phần của chính sách bảo mật của chúng tôi như sau
:
 • Về chúng tôi
 • Thông tin được bảo vệ bởi Chính sách quyền riêng tư này
 • Trẻ Em
 • Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn
 • Chúng ta sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào đây?
 • Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và những người chúng tôi chia sẻ thông tin đó.
 • Chuyển khoản quốc tế
 • Cookies
 • Bảo mật
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Quyền lợi của bạn
 • Trang của bên thứ ba
 • Thay đổi chính sách bảo mật này
 • Khiếu nại, câu hỏi và đề xuất

Về chúng tôi

Chúng tôi là Discovery Sports Events, một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Anh và xứ Wales theo số đăng ký công ty 4361881 và số VAT GB 792 1320 40, với văn phòng đăng ký của chúng tôi tại 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB (được đề cập trong Chính sách bảo mật này như “DSE”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn.

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi có thể liên hệ tại: DPO@discovery.com.

Thông tin được bảo vệ bởi Chính sách quyền riêng tư này

Chính sách bảo mật này bao gồm tất cả các thông tin cá nhân được DSE thu thập và sử dụng.

Khi chúng tôi nói về “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá nhân”, chúng tôi có nghĩa là thông tin (riêng lẻ hoặc kết hợp với thông tin khác do chúng tôi nắm giữ) cho phép bạn được xác định là một cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp). Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, địa chỉ IP máy tính, số điện thoại, số chi tiết thẻ thanh toán, nội dung do người dùng tạo hoặc thông tin đăng nhập và thông tin kỹ thuật từ các thiết bị bạn sử dụng để nhận DSE Dịch vụ. Vui lòng xem ‘Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi’ và ‘Thông tin chúng tôi thu thập về bạn’ để biết thêm thông tin về thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ DSE.

Trẻ em

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Trang web và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em.

Nếu bạn là một đứa trẻ và chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình lấy thông tin cá nhân từ bạn từ Trang web của chúng tôi thì chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng sớm càng tốt.

Vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@discovery.com nếu bạn biết rằng chúng tôi có thể đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác nhau.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ DSE, chẳng hạn như khi bạn:

– tạo một tài khoản trong trung tâm truyền thông của các trang web của chúng tôi;
– đăng ký tham gia giải vô địch;
– gửi email đến liên hệ VIP;
– đăng ký nhận bản tin (chỉ dành cho phần trung tâm truyền thông);
– chuyển tiếp một liên kết hoặc nội dung từ Dịch vụ DSE của chúng tôi đến một trong các địa chỉ liên hệ của bạn;
– tham gia một cuộc thi trực tuyến do chúng tôi điều hành; hoặc là
– hoàn thành một khảo sát,

sau đó chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn.

Khi bạn tạo một tài khoản trên phần trung tâm truyền thông hoặc khi bạn gửi yêu cầu trong phần VIP, thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

– Tên;
– họ;
– địa chỉ email; và
– Mật khẩu dịch vụ DSE.

Khi bạn đăng ký tham gia giải vô địch, thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

– Tên;
– họ;
– Số điện thoại;
– địa chỉ email;
– ngày sinh;
– địa chỉ nhà;
– Quốc gia;
– số giấy phép.

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, chúng tôi sẽ thu thập:

– Tên; và
– địa chỉ email.

Khi bạn tham gia một cuộc thi trực tuyến do chúng tôi điều hành hoặc hoàn thành một cuộc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân được thu thập trong các biểu mẫu trực tuyến do chúng tôi cung cấp.

Bạn cần cung cấp thông tin cá nhân này để sử dụng Dịch vụ DSE đã đề cập. Nếu bạn không thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp Dịch vụ DSE được đề cập.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Khi bạn truy cập Dịch vụ DSE của chúng tôi, cho dù bạn có sử dụng tài khoản Dịch vụ DSE hay không, chúng tôi sẽ sử dụng cookie và các công nghệ khác để tự động thu thập thông tin sau đây:

 • Thông tin kỹ thuật, bao gồm thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, thời gian phản hồi của trang và lỗi tải xuống;
 • Thông tin về chuyến thăm của bạn, bao gồm các trang web bạn truy cập trước và sau trang web của chúng tôi và các sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm;
 • Thời lượng truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác của trang (như cuộn, nhấp và di chuột) và các phương thức được sử dụng để duyệt đi khỏi trang.

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách kiểm soát cookie nào được sử dụng, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân

ng hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản trong hợp đồng chúng tôi có với bạn và bạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi không thể thực hiện hợp đồng mà chúng tôi có hoặc đang cố gắng ký kết với bạn (ví dụ: để cung cấp cho bạn Dịch vụ DSE). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có với chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu đây là trường hợp tại thời điểm đó.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào đây? Làm thế nào để chúng ta sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích này? Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách này là gì?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

1. Tạo và quản lý tài khoản của bạn.

Chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như địa chỉ email của bạn) để thiết lập và quản lý tài khoản của bạn (ví dụ: bằng cách gửi cho bạn lời nhắc mật khẩu hoặc thông báo về các thay đổi đối với chi tiết tài khoản của bạn).

2. Tạo và quản lý đăng ký của bạn trong một chức vô địch

Chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quản lý và sắp xếp đăng ký của bạn trong một giải vô địch (như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn).

3. Liên lạc với bạn để thông báo cho bạn về bất kỳ giải thưởng nào bạn giành được trong các cuộc thi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cần sử dụng thông tin liên lạc của bạn (chẳng hạn như địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ bưu chính của bạn) để thông báo cho bạn nếu bạn đã giành được giải thưởng sau khi tham gia các cuộc thi của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi khi bạn tham gia một cuộc thi và đó cũng là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quản lý quảng cáo mà bạn đã tham gia và chúng tôi không tin rằng lợi ích hoặc quyền cơ bản của bạn ghi đè (hoặc mất cân bằng) lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

4. Giải quyết các yêu cầu và yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như chi tiết liên hệ của bạn) để hỗ trợ bạn khi có thắc mắc và yêu cầu, ví dụ nếu bạn gọi dịch vụ khách hàng để yêu cầu trợ giúp và hỗ trợ thì chúng tôi sẽ cần xử lý chi tiết liên hệ của bạn và thông tin nhất định về tài khoản của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn và chúng tôi không tin rằng lợi ích hoặc quyền cơ bản của bạn sẽ ghi đè (hoặc mất cân bằng) lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

5. Cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị về Dịch vụ DSE (miễn là bạn đồng ý với điều này).

Chúng tôi sẽ cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn (như địa chỉ email hoặc chi tiết liên hệ khác) để gửi cho bạn thông tin về nội dung DSE mà bạn có thể quan tâm hoặc để cung cấp cho bạn cơ hội tham gia các cuộc thi hoặc khảo sát.

Chúng tôi cần sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn chi tiết về nội dung DSE, các cuộc thi và khảo sát có thể bạn quan tâm.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin của bạn theo cách này.

6. Kết hợp thông tin chúng tôi nhận và thu thập (ví dụ: từ hành vi duyệt và lịch sử mua hàng của bạn) để hiểu sở thích và sở thích của bạn.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được và thu thập về bạn để hiểu rõ hơn về sở thích và sở thích của bạn, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp với những sở thích và sở thích đó. Ví dụ: chúng tôi có thể thực hiện việc này bằng cách gửi cho bạn các ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa bằng e-mail (nơi bạn đã đồng ý nhận e-mail của chúng tôi) hoặc cung cấp cho bạn nội dung quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn trên Dịch vụ DSE của chúng tôi hoặc trên dịch vụ khác các trang web và chúng tôi sẽ sử dụng một loạt các công nghệ để đạt được điều này. Ví dụ, điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo rằng một số quảng cáo nhất định sẽ xuất hiện khi một đối tượng cụ thể có khả năng đang xem hoặc liên quan đến Facebook, sử dụng dịch vụ Đối tượng tùy chỉnh của Facebook bằng cách chia sẻ địa chỉ email của bạn theo định dạng được bảo vệ với Facebook để chúng tôi có thể đưa bạn vào đối tượng tùy chỉnh mà chúng tôi sẽ phân phát nội dung quảng cáo có liên quan đến trên Facebook hoặc tạo đối tượng người dùng Facebook khác dựa trên thông tin trong hồ sơ Facebook của bạn. Bạn có thể từ chối khỏi Đối tượng tùy chỉnh của Facebook trong cài đặt bảo mật Facebook của bạn hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@discovery.com.

Lợi ích chính đáng của chúng tôi là xem xét sở thích của bạn mà chúng tôi xuất phát từ hành vi duyệt web và mua hàng của bạn để chúng tôi có thể cá nhân hóa dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi cho bạn, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn với tư cách là khách hàng, miễn là điều này phù hợp với tiếp thị của bạn các lựa chọn (vui lòng xem phần bên dưới về việc ngăn chặn việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp) và chúng tôi không tin rằng lợi ích hoặc quyền cơ bản của bạn sẽ ghi đè (hoặc mất cân bằng) lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

7. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Đôi khi chúng tôi có thể cần xử lý thông tin cá nhân để tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (ví dụ: yêu cầu báo cáo tài chính hoặc thuế).

Chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo.

8. Xử lý thông tin cá nhân của bạn khi điều này là cần thiết để giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật.

Chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của bạn để giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật và bảo vệ chống lại hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo như tấn công mạng.

Đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để theo dõi cách các trang web của chúng tôi được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn gian lận, tội phạm khác và lạm dụng các trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi một cách an toàn và chúng tôi không tin rằng lợi ích hoặc quyền cơ bản của bạn sẽ ghi đè (hoặc mất cân bằng) lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

9. Giữ một danh sách ngăn chặn cập nhật mà bạn đã yêu cầu không được liên lạc, vì vậy chúng tôi không vô tình liên lạc lại với bạn.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể muốn chúng tôi không liên hệ với bạn với các chi tiết về sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Chúng tôi giữ hồ sơ về sở thích của bạn để đảm bảo rằng chúng tôi không liên lạc với bạn nếu bạn yêu cầu chúng tôi không. Chúng tôi có thể cần xử lý một số thông tin cá nhân của bạn (như tên và địa chỉ email của bạn) để thực hiện việc này.

Lợi ích chính đáng của chúng tôi là xử lý thông tin cá nhân để duy trì danh sách đàn áp cập nhật và đảm bảo rằng chúng tôi không liên lạc với bạn khi bạn yêu cầu chúng tôi không và chúng tôi không tin rằng lợi ích hoặc quyền cơ bản của bạn ghi đè (hoặc mất cân bằng ) lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

10. Cập nhật và cải thiện Dịch vụ DSE, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung, tính năng, lập lịch, công nghệ và sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi phân tích mức tiêu thụ video, phát lại và thói quen xem chung của bạn và tổng hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin cá nhân của những người dùng khác để hiểu người xem, chẳng hạn như hồ sơ khán giả và các chương trình hoặc nội dung hàng đầu.

Lợi ích chính đáng của chúng tôi là xử lý thông tin cá nhân để cập nhật và cải thiện Dịch vụ DSE và chúng tôi tin rằng lợi ích của việc này vượt trội hơn và không làm phương hại đến quyền và lợi ích của bạn.

Ai có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập khi bạn đăng ký Dịch vụ DSE. Thông tin cá nhân của bạn được dành cho DSE và được chia sẻ với các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định.

Thỉnh thoảng, trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không kiểm soát cách họ có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho họ.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các loại tổ chức bên thứ ba sau:

⇒DSE gia đình của các công ty

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn giữa các công ty gia đình của chúng tôi, bao gồm các công ty con và công ty mẹ của chúng tôi, để hiểu sở thích của bạn, gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm (miễn là điều này phù hợp với lựa chọn tiếp thị của bạn ) và tiến hành các hoạt động khác được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

⇒Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các công ty, đại lý hoặc nhà thầu khác (“Nhà cung cấp dịch vụ”) để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ DSE cho bạn. Ví dụ: chúng tôi tham gia Nhà cung cấp dịch vụ để:

 • cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, truyền thông, cơ sở hạ tầng và CNTT;
 • cá nhân hóa và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi;
 • phân tích và nâng cao dữ liệu (bao gồm dữ liệu về tương tác của người dùng với dịch vụ của chúng tôi);
 • xử lý và điều hành khảo sát người tiêu dùng.

Trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó, các Nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

⇒ Các bên thứ ba được pháp luật cho phép

rong một số trường hợp nhất định, chúng tôi được yêu cầu tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định (ví dụ: chúng tôi phải tiết lộ thông tin cho cảnh sát hoặc cơ quan hành chính hoặc tư pháp).

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nơi việc tiết lộ vừa được cho phép về mặt pháp lý vừa cần thiết để bảo vệ hoặc bảo vệ quyền của chúng tôi, thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền của bạn hoặc của công chúng.

⇒ Các bên thứ ba kết nối với chuyển nhượng kinh doanh

Chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba liên quan đến việc sắp xếp lại, tái cấu trúc, sáp nhập, mua lại hoặc chuyển giao tài sản, miễn là bên nhận đồng ý xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với Chính sách bảo mật này. Nếu chúng tôi có liên quan đến chuyển nhượng kinh doanh như vậy, bạn sẽ được thông báo sau đó qua e-mail và / hoặc thông báo nổi bật trên Trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân cũng như mọi lựa chọn mà bạn có thể có liên quan đến cá nhân của mình thông tin.

Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ

Where we store your personal information

The personal information that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination outside the European Economic Area (“EEA“) (for example, in the USA). It may also be processed by staff operating outside the EEA who work for us or for one of our Service Providers (such as our group companies based in the USA).

Please be aware that countries which are outside the European Economic Area may not offer the same level of data protection as in the European Union, although our collection, storage and use of your personal data will continue to be governed by this privacy policy.

Khi chuyển thông tin cá nhân bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ:

 • bao gồm các điều khoản bảo vệ dữ liệu hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê duyệt để chuyển thông tin cá nhân bên ngoài EEA vào hợp đồng của chúng tôi với các bên thứ ba đó (đây là những điều khoản được phê duyệt theo Điều 46.2 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)); hoặc là
 • (nơi có liên quan và nơi bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ), đảm bảo rằng họ là một phần của Bảo vệ quyền riêng tư yêu cầu họ cung cấp bảo vệ tương tự với dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa Châu Âu và Hoa Kỳ; hoặc là
 • đảm bảo rằng quốc gia nơi thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý đã được Ủy ban châu Âu coi là “đầy đủ” theo Điều 45 của GDPR.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các quy tắc chuyển dữ liệu bên ngoài EEA, bao gồm các cơ chế mà chúng tôi dựa vào, trên trang web của Ủy ban châu Âu tại đây.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền hợp pháp để:

 • có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn;
 • cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn đã lỗi thời hoặc không chính xác;
 • xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đang giữ về bạn;
  hạn chế cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn;
  ngăn chặn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba;
 • cung cấp cho bạn một bản sao của bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn;
 • phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn; hoặc là
 • đưa ra hướng dẫn về việc quản lý thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn qua đời.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến những điều này hoặc muốn thực hiện bất kỳ thông tin nào trong số đó, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@discovery.com bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu như vậy và cung cấp phản hồi của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý (và trong mọi trường hợp trong bất kỳ khoảng thời gian nào theo yêu cầu của luật hiện hành). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin cá nhân có thể được miễn cho các yêu cầu đó trong một số trường hợp nhất định.

Bạn có quyền truy cập thông tin chúng tôi có về bạn

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin chúng tôi có về bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được nêu dưới đây. Tệp thông tin của chúng tôi thường sẽ được cung cấp cho bạn trong vòng 30 ngày, mặc dù đôi khi chúng tôi không thể cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn (ví dụ: chúng tôi không thể cấp cho bạn quyền truy cập nếu có sẽ ảnh hưởng một cách vô lý đến quyền riêng tư của người khác hoặc nếu việc truy cập của bạn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của ai đó). Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể áp dụng phí hành chính để cung cấp quyền truy cập vào thông tin của bạn trong một số trường hợp được pháp luật có liên quan cho phép. Xin lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu một bản sao dữ liệu của mình bằng các phương tiện điện tử (như e-mail), thì chúng tôi sẽ cung cấp một bản sao thông tin của bạn ở dạng điện tử trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm khác.

Quyền được sửa chữa, cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn

Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản đó để cập nhật hoặc xóa một số thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn gặp sự cố khi cập nhật thông tin trên tài khoản của mình hoặc nếu bạn muốn chúng tôi cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn, vui lòng gửi email yêu cầu của bạn đến Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@discovery.com và chúng tôi sẽ xử lý sớm nhất có thể.

Trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hoặc theo các điều khoản trong hợp đồng chúng tôi có với bạn và bạn muốn xóa thông tin cá nhân của mình thì chúng tôi không thể thực hiện hợp đồng mà chúng tôi có (ví dụ: để cung cấp cho bạn Dịch vụ DSE). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có với chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu đây là trường hợp tại thời điểm đó.

Quyền của bạn phản đối chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn, ngay cả khi việc xử lý đó là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (ví dụ: nơi xử lý là cần thiết cho các mục tiêu thương mại mà chúng tôi theo đuổi trong quá trình kinh doanh), bao gồm cả hồ sơ chúng tôi cam kết gửi cho bạn các đề nghị cá nhân, đề xuất sản phẩm và nội dung tương tự. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu như vậy và cung cấp phản hồi của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý (và trong mọi trường hợp trong bất kỳ khoảng thời gian nào theo yêu cầu của luật hiện hành). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin cá nhân có thể được miễn cho các yêu cầu đó trong một số trường hợp nhất định.

Bạn có quyền ngăn chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm mọi hồ sơ chúng tôi thực hiện cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn muốn từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu của chúng tôi thì vui lòng liên hệ với DPO của chúng tôi tại DPO@discovery.com bất cứ lúc nào.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn thông tin tiếp thị nếu bạn đã đồng ý trước đây, nhưng nếu bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng hủy đăng ký thông tin tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong các thông tin tiếp thị này.

Quyền của bạn để truyền thông tin cá nhân của bạn đến một tổ chức khác

Trường hợp chúng tôi giữ thông tin cá nhân về bạn với sự đồng ý của bạn hoặc để thực hiện hợp đồng với bạn, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy và, khi khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền thông tin cá nhân đó cho một tổ chức khác.

Bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi các hướng dẫn về quản lý thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn qua đời

Bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi các hướng dẫn về quản lý (ví dụ: lưu giữ, xóa và tiết lộ) dữ liệu của bạn sau khi bạn qua đời. Bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi hướng dẫn của bạn bất cứ lúc nào. Vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@discovery.com để cung cấp cho chúng tôi các hướng dẫn.

Khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) nếu bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở. Vui lòng xem Phụ lục 1 của Chính sách bảo mật này để biết danh sách các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương tại các quốc gia EEA nơi chúng tôi hoạt động.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn muốn yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc bạn muốn yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc thực hiện bất kỳ các quyền được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@discovery.com hoặc bằng cách viết thư cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại:

Văn phòng bảo vệ dữ liệu
Văn phòng bảo mật
Sự kiện Eurosport Limited
c / o Eurosport
3 ly Gaston et René Caudron
92798 Issy les Moulineaux Cedex 9
Pháp

Vui lòng bao gồm địa chỉ trả lời của bạn khi bạn viết thư cho chúng tôi.

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ bởi chúng tôi và / hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi và đúng thời gian cần thiết để đạt được mục đích thu thập thông tin, theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi chúng tôi không còn cần sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi và / hoặc thực hiện các bước để ẩn danh chính xác để bạn không còn bị nhận dạng từ thông tin đó nữa (trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin của bạn tuân thủ pháp luật hoặc nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải chịu). Điều này có nghĩa là, nếu bạn không còn quyền lợi trực tiếp và hợp lệ đối với Dịch vụ DSE và bạn đã không đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi trong 5 năm thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn.

Làm thế nào để chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn?

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua một máy chủ an toàn. Phần mềm máy chủ bảo mật mã hóa thông tin được cung cấp trước khi truyền cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có các quy trình bảo mật tại chỗ để bảo vệ việc lưu trữ và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn. Là một phần trong các biện pháp bảo mật của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc hoạt động. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào như vậy (bao gồm cả khi chúng sẽ có hiệu lực).

Phụ lục 1

Danh sách các cơ quan bảo vệ dữ liệu (các nước EEA)

Bạn có quyền khiếu nại với các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương trong EEA nếu bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chính quyền địa phương khác nhau tùy thuộc vào quốc gia. Vui lòng xem bên dưới để biết chi tiết về các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương tại các quốc gia EEA nơi chúng tôi hoạt động.

Quốc gia Cơ quan bảo vệ dữ liệu
Austria Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at/
Belgium Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/
Bulgaria Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/
Croatia Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr or info@azop.hr
Website: http://www.azop.hr/
Cyprus Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/
Czech Republic The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Website: http://www.uoou.cz/
Denmark Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/
Estonia Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/en
Finland Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Website: http://www.tietosuoja.fi/en/
France Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL
3 Place de Fontenoy – TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Website: http://www.cnil.fr/
Germany Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany.
Competent authorities can be identified according to the list provided under
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
Greece Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Website: http://www.dpa.gr/
Hungary Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: http://www.naih.hu/
Iceland The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Website: https://www.personuvernd.is/
Ireland Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Website: http://www.dataprotection.ie/
Italy Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail: garante@gdpt.it
Website: http://www.garanteprivacy.it/
Latvia Data State Inspectorate
Director: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Website: http://www.dvi.gov.lv/
Liechtenstein Datenschutzstelle

Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Website: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Lithuania State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Website: http://www.ada.lt/
Luxembourg Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Website: http://www.cnpd.lu/
Malta Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Website: http://www.dataprotection.gov.mt/
Netherlands Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norway Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.noWebsite: https://www.datatilsynet.no/English/
Poland The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data – GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Website: http://www.giodo.gov.pl/
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Website: http://www.cnpd.pt/
Romania The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://www.dataprotection.ro/
Slovakia Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovenia Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: https://www.ip-rs.si/
Spain Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91 266 35 17
e-mail: internacional@agpd.es
Website: https://www.agpd.es/
Also: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Sweden Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/
UK The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow – Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk

 

Phụ lục 2 – Dịch vụ do DSE cung cấp

Trang web thông tin thể thao miễn phí:

fiawtcr.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của nó
fiaerc.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của nó
fimewc.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của nó

Ứng dụng di động miễn phí:

fiawtcr.com, fiaerc.com và fimewc.com và các biến thể ngôn ngữ liên quan của họ, đến mức có thể truy cập trên iOS và Android