Được phối hợp tổ chức bởi Discovery Sports Events, Dunlop và các nhà quảng bá của các cuộc đua FIM EWC khác nhau, Cúp EWC Dunlop Independent mở cửa cho các đội tư nhân mà không cần sự hỗ trợ của nhà sản xuất. Tổng số tiền thưởng trị giá 120.000 euro sẽ được trao trong năm cuộc đua sắp tới.

Nhà quảng bá giải vô địch Discovery Sports Events, Dunlop và các nhà tổ chức của các cuộc đua FIM EWC 2018/2019 khác nhau đang làm mới Cúp EWC Dunlop Independent để hỗ trợ các đội đua tư nhân (không có tài trợ từ hãng xe) – những trái tim bền bỉ của Endurance.

Chiếc cúp được mở cho tất cả các đội tư nhân thi đấu trong một hoặc một số hạng mục đua trong mùa giải. Điều kiện duy nhất là các đội này sử dụng thông số kỹ thuật lốp được chỉ định và cung cấp bởi Dunlop Motors cho mỗi cuộc đua.

Tiền thưởng sẽ được trao cho các đội hàng đầu cạnh tranh cho Cúp EWC Dunlop Independent. Giải thưởng sẽ trao đến 15 đội tốt nhất trong các cuộc đua 24 giờ, và trao cho 10 đội tốt nhất trong các cuộc đua khác.

Trong năm 2017-2018, Cúp EWC Dunlop Independent thứ hai đã cung cấp sự hỗ trợ cho 41 đội tư nhân trong quá trình các cuộc đua khác nhau của mùa.

2018-2019 Cúp EWC Dunlop Independent

2018-2019 EWC Dunlop Independent Trophy Regulations

Registration Request