2021 FIM EWC : Điểm và Xếp hạng

Điểm thưởng 2021 FIM EWC hạng mục Formula EWC & Superstock 

Điểm bonus cho vòng đua 12 đến 24 Giờ.

Các đội EWC và SST trên Top 10 ở các hạng mục sẽ nhận điểm thưởng sau 8h và 16h đua.

Điểm bonus cho vị trí xuất phát

Trên mỗi cuộc đua, các đội Top 5 EWC & SST ở các vị trí bắt đầu nhận được điểm thưởng.