Chính sách cookie

Sửa đổi vào tháng 6 năm 2018

Cookie là gì?

Cookie là một đoạn văn bản nhỏ gồm chữ và số được tải về máy tính khi bạn truy cập các website. Giống như chìa khóa cửa ảo, cookie mở khóa bộ nhớ của máy tính và cho phép trang web nhận ra người dùng khi họ quay lại trang web bằng cách mở cửa cho các nội dung hoặc dịch vụ khác nhau. Giống như một khóa, bản thân một cookie không chứa thông tin, nhưng khi nó được đọc bởi trình duyệt, nó có thể giúp một trang web cải thiện dịch vụ được cung cấp.

Các tệp cookie được tự động đăng nhập vào tệp cookie – bộ nhớ của trình duyệt của bạn – và mỗi tệp thường chứa:

  • Tên của máy chủ mà cookie đã được gửi đến.
  • Tuổi thọ của cookie
  • Một giá trị – thường là một số duy nhất được tạo ngẫu nhiên

Máy chủ trang web đã gửi cookie sử dụng số này để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Chỉ máy chủ đã gửi cookie mới có thể đọc và do đó sử dụng cookie đó.

Nguồn : http://www.allaboutcookies.org/uk


Chúng tôi sử dụng cookie (và các công cụ theo dõi tương tự) để giúp bạn điều hướng trang web hoặc ứng dụng di động (Dịch vụ của chúng tôi) một cách hiệu quả và để thực hiện một số chức năng nhất định, bao gồm phân tích lưu lượng truy cập trang web. Cookies cũng có thể nhận ra bạn trong lần đăng nhập tiếp theo và cung cấp cho bạn nội dung phù hợp với sở thích và sở thích của bạn.

Một số cookie có thể thu thập thông tin cá nhân, bao gồm thông tin bạn tiết lộ như tên người dùng của bạn hoặc nơi cookie theo dõi bạn để cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp hơn. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Ai có khả năng đặt cookie trên thiết bị của bạn và cho mục đích gì?

⇒ Chúng tôi, Eurosport Events Limited (EEL)

EEL có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn cho nhiều mục đích khác nhau: để giúp bạn điều hướng các dịch vụ trên Trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi dễ dàng hơn, quản trị và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và cung cấp nội dung tốt hơn và được cá nhân hóa hơn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Các cookie chúng tôi đặt cho phép chúng tôi ví dụ:

– Để điều chỉnh định dạng hiển thị nội dung của chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi cho thiết bị của bạn hoặc

– Để nhận ra thiết bị của bạn, để bạn không phải nhập lại cùng một thông tin mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ.

⇒ Bên thứ ba: nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà quảng cáo, nhà bán hàng quảng cáo

Bên thứ ba có khả năng đặt cookie trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi không kiểm soát việc đặt và sử dụng cookie của các công ty bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng cookie của bên thứ ba. Các công ty này có chính sách bảo mật và thực hành thu thập dữ liệu của riêng họ. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của mỗi công ty để hiểu rõ hơn về các biện pháp kiểm soát dành cho bạn.

Mục đích của cookie của bên thứ ba mà chúng tôi biết là cung cấp các chức năng đo lường đối tượng và chia sẻ xã hội và tùy chỉnh nội dung hoặc quảng cáo.

  • Đo lường: khán giả, giao thông, kỹ thuật

Cookie đo lường đối tượng được sử dụng bởi các bên thứ ba (Google Analytics) để chúng tôi có được thông tin về các mẫu duyệt web của bạn, cũng như (trong số những thứ khác):

– Hiểu cách bạn đến một trang web và xây dựng lại đường dẫn của bạn;
– Đặc biệt là đếm số lượng khách truy cập Dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là để cải thiện nội dung chúng tôi cung cấp;
– Tổng hợp lưu lượng truy cập và / hoặc thống kê chuyển đổi;
– Theo dõi hóa đơn của các đối tác của chúng tôi (nhà quảng cáo và công ty tiếp thị và tiếp thị liên kết) trên Dịch vụ của chúng tôi; và
– Truy cập tài khoản người dùng của bạn.

Các công cụ này sử dụng các công nghệ để theo dõi người dùng trang web và liên kết một chiến dịch giới thiệu hoặc chiến dịch với một mã định danh duy nhất.

  • Nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng chia sẻ nội dung của chúng tôi với người khác hoặc hiển thị công khai việc bạn xem hoặc đánh giá cao nội dung đó bằng cách nhấp vào các nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội như Đề xuất (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) hoặc gửi qua email.

Ngay cả khi bạn không sử dụng các nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội khi truy cập Trang web, các mạng xã hội cung cấp các nút có thể nhận dạng bạn thông qua chúng. Thật vậy, thực tế là tài khoản của bạn với mạng xã hội được kích hoạt trên thiết bị của bạn (phiên mở) khi bạn duyệt Trang web, có thể cho phép mạng đó giám sát việc điều hướng Trang của bạn.

  • Không gian quảng cáo

Cookies có thể được đặt trên thiết bị của bạn thông qua các không gian quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi.

Các cookie này có thể được đặt ở cấp độ nội dung quảng cáo được hiển thị trong không gian quảng cáo của chúng tôi hoặc bởi chính nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của họ (máy chủ quảng cáo bên thứ ba) như tư vấn truyền thông, công ty đo lường đối tượng và nhà cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu: cookie được liên kết với nội dung quảng cáo.

Các mục đích chính mà nhà quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba sử dụng cookie là:

– Để đếm số lượng hiển thị nội dung quảng cáo trong không gian quảng cáo của chúng tôi, xác định quảng cáo được hiển thị và tính toán số tiền phải trả cho các bên liên quan quảng cáo khác nhau (đại lý truyền thông, nhà bán hàng quảng cáo, phương tiện xuất bản, v.v.);
– Để tổng hợp số liệu thống kê;
– Để thu thập dữ liệu điều hướng trên các thiết bị duyệt Dịch vụ của chúng tôi và, chẳng hạn, giới hạn số lần quảng cáo được hiển thị và / hoặc cho phép quảng cáo xuất hiện theo thứ tự chính xác;
– Để nhận ra thiết bị của bạn nếu và sau đó bạn duyệt bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này cũng phát hành cookie và, nếu có thể, hãy điều chỉnh các trang web và dịch vụ của bên thứ ba này hoặc quảng cáo mà họ hiển thị, để mọi dữ liệu điều hướng từ thiết bị của bạn có thể được biết đến với họ; và
– Để xác định xem một chiến dịch quảng cáo cụ thể có tạo ra kết quả mong muốn hay không bằng cách theo dõi số lượng người nhấp vào nội dung quảng cáo hoặc truy cập trang web của nhà quảng cáo sau khi xem quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi.

Cookies cũng có thể được đặt trong không gian quảng cáo của chúng tôi bởi công ty phụ trách quản lý không gian quảng cáo của chúng tôi: nhà bán hàng quảng cáo. Những cookie này cho phép nhà bán hàng quảng cáo:

– Để thực hiện việc đếm cần thiết để tính toán số tiền phải trả cho các bên liên quan quảng cáo khác nhau và để tổng hợp số liệu thống kê;

– Để tùy chỉnh các không gian quảng cáo được quản lý theo tùy chọn hiển thị trên thiết bị của bạn;

– Để tùy chỉnh nội dung quảng cáo được hiển thị trên thiết bị của bạn thông qua các không gian quảng cáo của chúng tôi theo các mẫu duyệt và vị trí địa lý của bạn;

– Để tùy chỉnh nội dung quảng cáo được hiển thị trên thiết bị của bạn thông qua các không gian quảng cáo của chúng tôi theo các mẫu duyệt web của bạn trên các trang web của bên thứ ba.

Cookie lưu kéo dài bao lâu?

Dịch vụ của chúng tôi sử dụng một số loại cookie bao gồm:

Cookie session : Cookie session được tạo tạm thời trong thư mục con của trình duyệt trong khi bạn đang truy cập trang web và sẽ tự động bị xóa khi bạn rời khỏi trang web.

Persistent cookies: Trái ngược với Cookie session, Persistent cookies được kích hoạt lại khi bạn quay lại cùng một trang web và vẫn ở trong thư mục con của trình duyệt cho đến khi chúng hết hạn (thường là sau 12 tháng).

Secure cookies: Secure cookies là một loại cookie được truyền qua kết nối HTTP được mã hóa. Khi đặt cookie, thuộc tính Secure chỉ thị cho trình duyệt rằng cookie chỉ nên được trả lại cho ứng dụng qua các kết nối được mã hóa.

Cookie của bên thứ ba(Third party cookies): Cookie của bên thứ ba là một cookie được đặt trên ổ cứng của bạn bởi một trang web từ một tên miền khác với tên miền bạn đang truy cập (ví dụ: khi trang web có nội dung, như quảng cáo, từ tên miền của bên thứ ba) . Cookie của bên thứ ba được đặt để một trang web có thể nhớ một cái gì đó về bạn sau đó. Các cookie này được đặt bởi các bên thứ ba và chúng tôi không kiểm soát cách chúng được đặt.

SameSite cookies: SameSite cookies cho phép các máy chủ xác nhận rằng cookie không nên được gửi cùng với các yêu cầu trên nhiều trang web, cung cấp một số bảo vệ chống lại các cuộc tấn công giả mạo yêu cầu chéo trang. SameSite cookies có thể không được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt.

Bạn có thể kiểm soát cách đặt cookie trên thiết bị của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn (xem bên dưới).

Làm thế nào bạn có thể đồng ý hoặc phản đối cookie được đặt trên thiết bị của bạn?

Bạn có thể ủy quyền, từ chối hoặc vô hiệu hóa cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn tắt cookie đã được cài đặt trên trình duyệt của mình, nó sẽ không hoạt động nữa, nhưng nó sẽ không biến mất khỏi trình duyệt của bạn cho đến khi hết tuổi thọ của nó. Xin lưu ý rằng việc chặn tất cả các cookie có thể khiến một số Dịch vụ của chúng tôi không (hiển thị) có sẵn cho bạn hoặc có ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất, hiệu quả hoặc tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi.

⇒ Bạn có thể bày tỏ sự lựa chọn của bạn và thay đổi mong muốn của bạn về cookie, thông qua trình duyệt của bạn

Mỗi trình duyệt được cấu hình khác nhau. Bạn nên làm theo hướng dẫn được cung cấp bởi nhà xuất bản trình duyệt của bạn. Kể từ ngày sửa đổi Chính sách cookie này, các hướng dẫn này có sẵn cho các trình duyệt thường được sử dụng thông qua các liên kết sau:

Nếu bạn sử dụng Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Nếu bạn sử dụng Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Nếu bạn sử dụng Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US

Nếu bạn sử dụng Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Nếu bạn sử dụng Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Nếu bạn sử dụng các thiết bị khác nhau, hãy đảm bảo bạn định cấu hình cài đặt của trình duyệt tương ứng theo sở thích của bạn.

⇒ Nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội

Chính sách bảo mật của các mạng xã hội sẽ cho phép bạn thực hiện các lựa chọn của mình về cookie, thông thường bằng cách định cấu hình cài đặt tài khoản người dùng của bạn trên mỗi mạng như vậy.

⇒ Để tìm hiểu thêm về cookie

Để tìm hiểu thêm về cookie và có được các công cụ quản lý cookie, vui lòng truy cập các trang web sau:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

https://www.ghostery.com/

http://www.iab.net/privacymatters/4.php

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

http://www.aboutads.info/choices/