Chương trình Between 2 Wheels – Tập 2 sẽ trực tiếp Facebook và YouTube

Một tập mới của chương trình Between 2 Wheels sắp khỏi động. Chương trình của chúng tôi mang đến cho bạn tin tức từ Giải vô địch thế giới FIM Endurance, sẽ được phát trực tiếp trên Facebook và YouTube từ 6.30pm (theo giờ Châu Âu CET) vào thứ ba ngày 23 tháng 6.
2020-06-23T09:21:23+02:00June 23rd, 2020|2019-2020, 24 Heures Motos 2020|