Hai bảng xếp hạng thế giới
Kể từ 24 Giờ Motos, vòng đầu tiên của FIM EWC 2021, hai bảng xếp hạng thế giới riêng biệt sẽ được lập cho các đội và nhà sản xuất: bảng xếp hạng giải vô địch thế giới FIM EWC cho các đội thuộc hạng mục Formula EWC và bảng xếp hạng FIM Endurance World Cup cho các đội hạng mục Superstock.
Vào cuối mùa giải, hai bảng xếp hạng sẽ được xác định trong hai hạng mục này, có tính đến thứ hạng đồng đội dành cho các tay đua đã tham gia ít nhất 75% tất cả các cuộc đua được tổ chức trong mùa giải.

8 giờ đến 24 giờ
Các cuộc đua FIM EWC năm 2021 sẽ được tổ chức trong thời gian 8 giờ, 12 giờ hoặc 24 giờ. Tất cả các cuộc đua có một phần diễn ra vào ban đêm.

Vạch xuất phát
Vị trí trên vạch xuất phát được xác định dựa trên thời gian trung bình của vòng đua tốt nhất được ghi nhận bởi các tay đua của đội (trừ các tay đua dự phòng) trong các chặng phân hạng

Thời gian phân hạng
Trong thứ tự phân hạng của cuộc đua, một tay đua cần phải thiết lập thời gian một vòng đua bằng ít nhất 108% thời gian được ghi nhận bởi tay đua nhanh nhất trong nhóm của mình. Thời gian phân hạng tối thiểu này là như nhau cho tất cả các hạng mục đua. Đây là một biện pháp an toàn nhằm mang đến một nhóm các tay đua có thành tích đồng đều trên đường đua.

Hai hoặc ba tay đua
Các đội có thể tham gia với hai hoặc ba tay đua cho các cuộc đua kéo dài 8 giờ đến 24 giờ. Đối với các cuộc đua 24 giờ, một tay đua dự phòng thứ 4 tham gia vào các buổi tập, nhưng chỉ 3 tay đua được tham gia cuộc đua.

Độ tuổi tối thiểu: 18 tuổi
Các tay đua tham dự Giải vô địch FIM EWC và World Cup phải từ 18 tuổi trở lên.

Băng tay và máy phát đáp
Mỗi tay đua được cấp một cặp băng tay phản chiếu nghịch màu để được công nhận trên đường đua. Một trong hai chiếc băng tay được trang bị bộ phát đáp của người lái. Nó phải được mặc từ buổi lái tập tự do trở đi. Xe đua cũng được trang bị một bộ phát đáp, giúp xác định tay đua đang đi đúng hướng trên máy.

Mũ bảo hiểm Homologated
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các tay đua phải được trang bị mũ bảo hiểm đã được FIM phê duyệt như một phần của Chương trình FIM Racing Homologation.
Danh sách mũ bảo hiểm được phê duyệt có sẵn trên trang web www.frhp.org
Tất cả các thiết bị của tay đua — mũ bảo hiểm, bao da, ủng, găng tay và miếng bảo vệ lưng — đều được kiểm tra kỹ thuật trước mỗi cuộc đua.

Bật đèn
Tất cả các đèn của xe mô tô phải được bật trong thời gian tập luyện và trong cuộc đua, kể cả ban ngày hay ban đêm (trừ lúc tiếp nhiên liệu). Các xe trong hạng mục EWC phát ra chùm ánh sáng trắng và xe hạng Superstock sẽ phát ra chùm ánh sáng vàng.

Số xe đua phát quang
Số in trên biển số của mỗi tay đua được trang bị phát quang điện để giúp các xe được dễ dàng xác định vào ban đêm.

Tối đa 105 dB
Giới hạn tiếng ồn tối đa đối với cả xe hạng mục Formula EWC và Superstock không được vượt quá 105 dB (với dung sai 4 dB khi kết thúc cuộc đua).

Trọng lượng tối thiểu
168 kg là trọng lượng tối thiểu cần thiết (không bao gồm bình xăng) đối với xe mô tô hạng Formula EWC hoặc xe mô tô hạng Superstock trong quá trình kiểm tra sơ bộ và sau cuộc đua.
175 kg là trọng lượng tối thiểu bắt buộc đối với xe mô tô hạng Formula EWC hoặc Superstock trong các buổi tập.

Bốn người tại một trạm tiếp nhiên liệu
Trong cuộc đua, khi một tay đua dừng lại ở làn pit, chỉ bốn người được phép làm việc để thay lốp, sửa chữa bất kỳ sự cố máy móc hoặc tiếp nhiên liệu nào. Tiếp nhiên liệu phải là biện pháp can thiệp cuối cùng trước khi mô tô quay trở lại đường đua.
Đối với các hoạt động cơ khí cần hơn bốn người, mô tô phải được đưa vào bên trong hộp kỹ thuật.

Tối đa 60 km / h trong đường pit
Giới hạn tốc độ 60 km / h trong đường pit trong quá trình luyện tập cũng như trong cuộc đua. Tiền phạt € 150 sẽ được đưa ra trong trường hợp vi phạm giới hạn tốc độ trong khi luyện tập. Trong suốt cuộc đua, hình phạt 30 giây Dừng & Chạy được áp dụng cho bất kỳ người lái nào vượt quá tốc độ cho phép.

Phân hạng cuối cùng
Để được tính vào kết quả, một đội phải hoàn thành 75% số vòng do đội chiến thắng trong hạng mục của họ thực hiện. Họ cũng phải về đích trên đường đua sau người thắng cuộc trong vòng 5 phút.