12 Giờ Estoril khai màn sớm hơn

2020-09-25T13:41:54+02:00September 25th, 2020|12 Hours of Estoril, 2019-2020|

Lịch khai màn dự kiến 8h30 sáng theo giờ địa phương (9h30 sáng CET) của chặng đua 12 Giờ Estoril đã được chuyển sang 8 giờ sáng.

Theo thỏa thuận với FIM, nhà tổ chức và nhà quảng bá FIM EWC Eurosport Events, Race Direction đã quyết định bắt đầu chặng đua cuối cùng của FIM Endurance World Championship sớm hơn nửa giờ.

12 Giờ Estoril có lịch dự kiến khai màn vào ngày mai, thứ Bảy ngày 26 tháng 9, lúc 8:30 sáng theo giờ địa phương. Cuộc đua hiện tại sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ sáng để giảm thời gian đua buổi tối.

12 giờ Estoril 2020 – Thời gian đua mới